Available courses

Základní úroveň nabízí prohloubení základních znalostí v otázce genderové rovnosti, především v pracovním prostředí. 

Doporučeno pro všechny, kteří chtějí rozšířit své znalosti o genderu a rovném zacházení s muži a ženami.


V pokročilé úrovni se zaměříte na to, jak ve firmách a společnostech zavádět a podpořit rovné zacházení s muži a ženami.

Doporučeno pro podnikatele, personalisty, manažery, vedoucí pracovníky, konzultanty, vysokoškolské studenty, odborné pracovníky a profesionály ze soukromého, státního a neziskového sektoru.


Expertní úroveň vám pomůže společnost nebo firmu diagnostikovat z hlediska rovného zacházení a lépe ji připravit na genderový audit.

Doporučeno pro manažery, konzultanty a realizátory genderových auditů v soukromých, státních a neziskových sektorech.

The basic level offers to deepen the elementary knowledge related to gender equality, especially in the working environment.

It is recommended for all who want to expand their knowledge of gender and equal treatment of men and women.


At an advanced level, you will focus on how to implement and promote equal treatment of men and women in companies.

It is recommended for entrepreneurs, managers, leaders, human resource officers, consultants, college students, technicians and professionals from the private, state and non-profit sectors.


The expert level will help you to analyze the company in terms of equal treatment and effectively prepare the company for a gender audit.

It is recommended for managers, consultants and implementers of gender audits in the private, state and non-profit sectors.Curso online de nível inicial sobre educação de género para uso direto de conhecimento no desenvolvimento pessoal e profissional.

Curso online avançado para aplicação do sistema de igualdade de género em empresas ou organizações e estabelecimento de medidas ou conceitos para a igualdade de género e para a não-discriminação.

O curso destina-se aos/às interessados/as em questões avançadas de género, especialmente, para auditores/as ou profissionais responsáveis pelo controlo de género.

Онлайн курс за равенство между половете на работното място на базовото ниво, който може да се използва от всеки за лично и професионално развитие.

 Онлайн курс за напреднали за равенство между половете на работното място за тези, които искат да прилагат такава система в техните организации и да създадат мерки или концепция за липса на дискриминация.log

Онлайн курсът е създаден за тези, които се интересуват на експертно ниво от равенството между половете и по-специално за одитори и други служители, които контролират тези процеси на работното място.  log